PEJZAŻE MYŚLI

Cykl Pejzaże myśli stanowi część praktyczną mojego dyplomu licencjackiego powstałego w 2018 roku.

Prace bazują na wrażeniach wzrokowych, wyjętych z zakamarków pamięci i snów, z których zaczynają wyłaniać się pejzaże. Te zobaczone, zapamiętane i zapomniane zarazem, które można zacierać i wyostrzać, zarówno w umyśle, jak i na płótnie. Obrazy są próbą potraktowania pejzażu w nowy sposób, odnoszący się do procesu widzenia otaczającej rzeczywistości. Stąd właśnie ich nietypowe formaty będące kształtem rozciągniętego sześciokąta. Istotną inspiracja była dla mnie również widoczna analogia pomiędzy działaniem pamięci i wyobraźni a budową obrazu malarskiego.

Powrót do góry