GARDENCITY

Malarski poliptyk pt. Gardencity składa się z siedmiu jednakowych wymiarów (95 cm x 140 cm) obrazów, wykonanych według opracowanej przeze mnie techniki łączącej jutę, zaprawę cementową, farby akrylowe oraz rośliny. Całość łączę w formę muru o długości 665 cm. W pracy tej zależało mi na skonfrontowaniu ze sobą dwóch rzeczywistości wobec których nieustannie egzystujemy żyjąc w zindustrializowanych miastach: brutalnego, zimnego i przytłaczającego betonu z żywą, organiczną formą roślinności. Odwodzę w ten sposób do zawłaszczających i ekspansywnych działań człowieka, ingerujących w świat natury, która mimo wszystko podejmuje pewien rodzaj wyzwania wobec naszych praktyk, anektując przestrzeń miast i pojawiając się w nawet najtrudniejszych do rozwoju warunkach. Wykorzystanie medium malarstwa pozwala mi na posłużenie się formą cytatu, dokonując swego rodzaju wycięcia fragmentu zastanej rzeczywistości. Owo wycięcie ma oddziaływać na odbiorcę zarówno wizualnie poprzez format i minimalistyczną estetykę jak i haptycznie będąc namacalną reprezentacją współczesnej naturykultury.

Powrót do góry